Odprawa załogi Westerplatte - Kielce 2009

Udział SRH Marienburg w uroczystościach w Kielcach